Bireysel psikoterapi, bireylerin ruh sağlığı sorunlarını ele almak ve çözmek için kullanılan bir terapi türüdür. Bireysel terapi, bir kişinin hayatındaki stres, kaygı, depresyon, ilişki sorunları, özsaygı sorunları, kaygı bozuklukları, yeme bozuklukları, bağımlılık veya kaygı duyulan başka bir konu gibi bir dizi soruna yardımcı olabilir.

 

Bireysel terapi, bir terapist ile bir birey arasındaki güvenli bir ortamda gerçekleşir. Bu ortamda, terapist bireyin yaşadığı zorlukları anlamak ve çözüm önerileri sunmak için çeşitli terapi tekniklerini kullanır. Terapi, bireyin kendini daha iyi anlaması, duygularını ifade etmesi ve zorluklarla başa çıkma becerilerini geliştirmesi için yardımcı olur.

 

Bireysel terapi, psikodinamik terapi, bilişsel-davranışçı terapi, kabul ve kararlılık terapisi, çözüm odaklı terapi gibi farklı terapi yöntemlerini içerebilir. Terapi, bireysel ihtiyaçlara göre özelleştirilir ve terapistler genellikle bir dizi oturumdan oluşan bir tedavi planı oluştururlar. Terapist ve danışan, belirli bir süre boyunca birbirleriyle düzenli olarak görüşürler.

Bireysel Terapiye Hangi Konularda Başvurabilirim?

Depresyon

Panik Atak

Kaygı 

Fobiler

Öfke Sorunları

Bağımlılık ( Alkol, madde vb.)

İlişki Sorunları

Kişilik Bozuklukları

Uyku Sorunları

Yeme Bozuklukları

Stres

Boşanma/ AYRILIK

OKB 

Travma

Davranış Bozuklukları 

Kayıp ve Yas Süreci