Oyun terapisi bir ilişki sanatıdır. Yaşam boyunca yaşadığımız ilişkilerde gelişir, kırılır, üzülür ve yine kuracağımız başka ilişkilerde iyileşiriz.  Çocuklarda yaşamın ilk dönemlerinde ebeveynleri ve çevreleri ile kurdukları ilişkide zaman zaman güçlükler yaşarlar. Bu güçlükler onların duyguları daha yoğun deneyimlemelerine ve günlük işlevselliklerinin (oyun oynama, uyuma, yemek yeme gib) aksamasına sebep olabilir.

 

Oyun terapisinde çocuklar oyuncaklar ve oyun aracılığıyla yaşadıkları güçlükleri terapinin “güvenli” alanında terapistlerine oynayarak aktarırlar. Bu durum erişkin seanslarında danışanın konuşarak aktarmasına benzetilebilir. Bazı oyunlar kezlerce oynanır ve çocuk aktardığı o deneyim üzerinde “kontrol sahibi olduğunda” artık eskisi kadar onu etkilemez hale gelir.

 

Oyun terapisi seansları terapist-çocuk arasında güven ilişkisinin kurulabilmesi için ilk zamanlarda haftalık olarak düzenli olarak gerçekleştirilir. Sonrasında terapistin öngördüğü düzende görüşme sıklıkları tekrar düzenlenir. Çocuklarla yapılan seanslar sırasında düzenli olarak ailelerle de (4-6 seansta bir) seanslar düzenlenir. Ortalama olarak seanslar 6 ay ile 1 yıl arasında değişiklik gösterebilir. Oyun terapisi 2-12 yaş arası çocuklar için uygundur.

Oyun Terapisine Hangi Durumlarda Başvurmalıyım?

Kardeş Kıskançlığı

Kaygı 

Takıntılar

Tuvalete Geçiş Süreci

Alt Kaçırma/ Islatma

Fobiler

Kayıp ve Yas Süreci

Boşanma Süreci

Sınır Koyma Süreci

Uyku Problemleri

Öfke Problemleri 

Sosyal Uyum Güçlükleri

Akran Zorbalığı

Bağlanma Problemleri 

Okul Problemleri

Geçiş Dönemleri

Travma 

Gece Korkuları