2022 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji bölümünü tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresince zorunlu stajını Psikoevim Psikoloji Merkezinde tamamlamış ve lisans sonrasında çeşitli kliniklerde, özel eğitim merkezinde ve anaokulunda staj yapmaya devam etmiş, çocuklara yönelik atölyeler düzenlemiş, çeşitli seminerlere katılarak deneyim kazanma ve gözlem yapma imkanına sahip olmuştur. 


Lisans eğitiminin ardından Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’ndan ‘’Bilişsel ve Davranışçı Terapi (BDT)’’ eğitimini, Dr. Byron E. Norton ve Nilüfer Devecigil’den ‘’Deneyimsel Oyun Terapisi (DOT)’’ eğitimini, ‘’Kriz, Travma ve Yas Danışmanlığı’’ eğitimini ve ‘’Benlik Farklılaşması’’ eğitimini tamamlamıştır. 464 saatlik ‘’Aile Danışmanlığı’’ eğitimini tamamlamıştır. Aynı zamanda çocuk değerlendirme ve gelişim testleri, MMPI testi eğitimlerini tamamlayarak uygulayıcı hale gelmiştir.


Çocuklarla olan seanslarında ‘’Deneyimsel Oyun Terapisi’’ ekolüyle, ergen ve yetişkin seanslarında ‘’Bilişsel ve Davranışçı Terapi’’ ekolüyle çalışmaktadır. Kendini geliştirmek amacıyla eğitimlerine devam etmektedir ve terapi seanslarını süpervizyon kapsamında sürdürmektedir.


Ergen ve Yetişkinler için İlgi Alanları

Depresyon

Kaygı bozukluğu

Obsesif – kompulsif bozukluk

Panik bozukluk

Agorafobi

Sosyal kaygı

Sınav kaygısı

Çocuklar için İlgi Alanları

Travma sonrası stres bozukluğu – travmalar ve istismar

Davranışsal problemler

Öfke problemleri

Boşanma sonrası adaptasyon sorunları

Güven eksikliği/Depresyon

Yas

Psikolojik ağrılar, sebebi anlaşılmayan baş ve karın ağrıları

Ailevi yaşantıdaki değişikliklerde zorlanma

Kardeş kıskançlığı

Tuvalet problemleri

Okula başlama ve uyum sorunları

Sosyal içe kapanıklılık