2023 yılında İzmir Bakırçay Üniversitesi Psikoloji bölümünü tamamlamıştır. Lisan eğitimi sırasında Özel Erciş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde gönüllü staj yapmıştır. Özel Çiğli Panda Anaokulunda zorunlu stajını tamamladıktan sonra gönüllü olarak aynı kurumda staj yapmaya devam etmiştir. Daha sonra Pilea Psikoloji Merkezinde stajını yapmıştır. Bu stajlarla birlikte çocuk gelişimi, çocuk ve ergenlerde vaka çalışmaları hakkında kitaplar ve makaleler okuma, bazı ölçek ve testlerin yorumlanıp değerlendirilmesini yakından inceleyerek kendini geliştirme imkanına sahip olmuştur. Çocuk danışanlara uygulanan terapileri daha iyi kavrayabilmek için Bütüncül Oyun Terapisi eğitimini tamamlamıştır.  Çocuk ve Ergenlerle çalışan uzmanlar için Kabul ve Kararlılık Eğitimini (ACT) almaya devam etmektedir. Kriz ve Yas Terapisi Uygulayıcı Eğitimini 2021 yılında almıştır. Bununla birlikte 58. Ulusal Psikiyatri Kongresinde ve 3. Uluslararası Bebek, Çocuk, Ergen Psikoloji Kongresinde birden fazla konferans, sempozyum ve vaka sunumlarına katılmıştır. Kendini geliştirmek için halen çeşitli eğitim ve çalışmalara katılmaya devam etmektedir. 


ALINAN EĞİTİMLER 


Oyun Terapisi, Fundem Ece- Bilginet Akademi 

Çocuk ve Ergenlerle Çalışan Uzmanlar İçin Kabul ve Kararlılık Terapisi, Özlem Sürücü ve Runa İdil Uslu- Mindfulness Institute  

Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri Uygulayıcı Eğitimi, Karin Karakulak Özkan, İzmir Psikoloji Enstitüsü  

Uygulamalı Çizim Testleri ve Resim Analizi, Ezgi Denizel Güven, İzmir Psikoloji Enstitüsü 

Kriz ve Yas Terapisi, İzmir Psikoloji Enstitüsü  


KONGRELER 


58.  Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2021 

3. Uluslararası Bebek, Çocuk, Ergen Psikoloji Kongresi,2023 


İLGİ ALANLARIM 


Kaygı Bozukluğu 

Davranış Problemleri 

Öfke Kontrolü 

Boşanma 

Kardeş Kıskançlığı  

Takıntılar 

Alt Kaçırma ve Islatma Problemleri 

Depresyon 

Yas 

Sosyal Uyum Problemleri