Beril Açar lisans eğitimini 2020 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi fen – edebiyat fakültesi psikoloji bölümünde yüksek şeref derecesi ile tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca denetimli serbestlik, anaokulları, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi psikiyatri polikliniği ve çeşitli psikoloji merkezlerinde zorunlu ve gönüllü stajlarını tamamlamış, sahada gözlem yapma ve tecrübe kazanma fırsatı kazanmıştır.

2022 yılında Ege Üniversitesi Aile Danışmanlığı eğitimini başarıyla tamamlayarak “Aile Danışmanı” ünvanını almaya hak kazanmıştır. Lisans mezuniyetinden bu yana bireysel (yetişkin, ergen & ebeveynleri) ve çiftlerle çalışma imkanı bulmuş, online ve yüz yüze olarak seminerler düzenlemiştir. 

Uzmanlık alanını nitelikli kılmak adına; Bilişsel Davranışçı Terapi, Travma ve Psikososyal Destek Eğitimi, MMPI Uygulayıcı Eğitimi, Aile & Çift Terapisi, Duygu Odaklı Çift Terapisi, Bağımlılık Terapisi, Çift Terapisine Psikobiyolojik Yaklaşım ve Stratejik Aile Terapisi eğitimlerini ve süpervizyon süreçlerini tamamlamıştır. Kişisel ilgi alanı olan nöropsikoloji sayesinde, danışanlarının problemlerine aldığı diğer eğitimlere ek olarak sinirbilim ışığında bütüncül olarak yaklaşmaktadır. 

Şu an Ege Üniversitesi’nde Madde Bağımlılığı ve Toksikoloji bölümünde yüksek lisans yapmaktadır.

ÇALIŞTIĞI ALANLAR 

-Alkol Bağımlılığı
-İnternet Bağımlılığı
-Sosyal Medya Bağımlılığı
-Oyun Bağımlılığı
-Kumar Bağımlılığı
-Alışveriş Bağımlılığı
-Cinsel Bağımlılık
-Fibromiyalji
-Kaygı/Anksiyete Problemleri
-Depresyon
-İletişim Problemleri
-Öz güven & Öz şefkat & Öz saygı Problemleri
-Panik bozukluk
-Sınav Kaygısı
-Yeme Bozuklukları
-Fobiler
-Bağlanma Sorunları
-Öfke Problemleri
-Obsesif-Kompulsif Bozukluk
-Somatizasyon Bozukluğu
-Ergen Bunalımı

ÇİFTLER İÇİN ÇALIŞTIĞI ALANLAR

-Güven Problemleri
-İnançlar
-Değerler
-Evlilik Rolleri
-İletişim Eksikliği
-Boşanma
-Kıskançlık
-Aile içi Çatışmalar
-İlişkilerde Kişilik Problemleri
-Aile içi travmalar
-Ebeveynlik sorunları
-Sadakatsizlik
-Yakınlık
-Bağlılık