Kadınlar Neden Aldatır? “Psikolojik Bir Derleme”


Aldatma, bir ilişkide en çok acı veren ve yıkıcı etkilere sahip olan davranışlardan biridir. Erkekler genellikle bir ilişkide aldatma konusunda daha fazla ele alınırken, kadınların da aldatma eylemine başvurabileceği sık sık göz ardı edilir. Fakat ilişki içindeki birçok faktör, bir kadının bir erkeği aldatmasına neden olabilir.

Özellikle son 15 yıl içerisinde yapılan araştırmalarda, kadınların da erkekler gibi aldatma davranışlarını sergileyebildiği ve aldatma oranlarının giderek arttığı görülmektedir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmada, kadınların %20'sinin, erkeklerin ise

%13'ünün evlilikleri sırasında en az bir kez aldatma davranışında bulunduğu belirtilmiştir. Norveç'te yapılan başka bir çalışmada, kadınların aldatma oranlarının giderek arttığını göstermektedir. 1970'lerde, kadınların sadece %4'ü evlilikleri sırasında en az bir kez aldatma davranışında bulunurken, 2010'larda bu oran %20'ye yükselmiştir.

Bu oranlardaki anlamlı yükselişin en yaygın nedenleri arasında; cinsel tatminsizlik, duygusal ihmal, intikam alma ve dikkat çekme isteği gibi faktörlerin yer aldığı ortaya konulmuştur.

Aslında kadınların aldatma eğilimlerini anlamlandırmak çeşitli psikolojik faktörlerle ilişkilendirilebilir. Psikolojik açıdan, kadınların aldatma eğilimleri genellikle; kişilik özellikleri, ilişki tatmini, özsaygı, korkular, yalnızlık ve intikam arzusu ile ilişkilidir.

İlişki tatmini, birçok kadının aldatma nedenleri arasındadır. Bazı kadınlar, mevcut ilişkilerinde tatmin edici bir cinsel hayat yaşayamadıklarında veya partnerlerinin ilgisizliği nedeniyle başka birini bulmaya yönelirler.

Bunun yanı sıra, duygusal olarak tatmin edici bir ilişki de kadınlar için oldukça önemlidir. Partnerleriyle güvenli ve sevgi dolu bir ilişki yaşayamayan kadınlar, başka biriyle duygusal bağ kurarak bu eksikliği giderme ihtiyacına gidebilirler.

Özsaygı; kendine güvenleri az olan kadınlar, dikkat ve onay arayışı içinde olabilirler. Bu kadınlar, aldatarak kendilerini çekici ve arzu edilir hissetmeye çalışırlar.


Birçok psikanalitik teorisyenin perspektifine göre bu durum, çocukluğumuzdaki anne-baba ilişkisindeki eksikliklerin, ilerideki romantik ilişkilerimizi etkileyebileceğini ilişkilendirilir. Örneğin, bir kadın, çocukluğunda babasının ilgisizliği nedeniyle romantik ilişkilerinde erkeklerden sürekli ilgi bekleyebilir. Bu durumda, aldatma davranışı, kadının kendine ilgi gösteren bir başka erkeği bulmasıyla sonuçlanabilir.

Korkular da kadınların aldatma eğilimlerine neden olabilir. Özellikle evliliklerinde ya da uzun süreli ilişkilerinde mutsuz olan kadınlar, yalnız kalma korkusu ile başka biriyle ilişki yaşayabilirler. Bu bağlamda yalnızlık da kadınların aldatma nedenleri arasında yer alabilir. Uzun süre yalnız kalmak, bazı kadınların kendilerini yalnız hissetmelerine neden olabilir. Bu nedenle, birçok kadın başka biriyle ilişki yaşayarak yalnızlıklarını giderme ihtiyacına girer.

Ayrıca, geçmişte yaşadıkları olumsuz ilişki deneyimleri, güvensizlik duygusu oluşturarak kadınların aldatma eğilimlerini artırabilir.

İntikam arzusu da kadınların aldatma nedenleri arasında yer alabilir. Özellikle partnerleri tarafından aldatılmış veya kötü muameleye maruz kalmış kadınlar, intikam duygusuyla başka biriyle ilişki yaşayabilirler.

Kadınların aldatma nedenleri genel başlıklar halinde aşağıdakiler gibi sıralanabilir:


Duygusal İhtiyaçlar


Kadınlar, duygusal ihtiyaçlarına cevap veren bir ilişki istiyor. Eğer mevcut ilişkileri bu ihtiyaçları karşılamıyorsa, bu kadınların aldatmaya eğilimli olmalarına neden olabilir. Örneğin, eşlerinin ilgisizliği, ilgisizliği, kısıtlamaları veya çıkmazları, kadınların başka biriyle bağlantı kurmalarını tetikleyebilir.

Dikkat Çekme İhtiyacı


Bazı kadınlar, kendilerine dikkat çekmek için aldatırlar. Bu durumda, aldatma eylemi, kadının kendisine güvenini artırır ve kendisini daha çekici hissetmesini sağlar. Bu, bir kadının kendini yetersiz hissetmesi ve özsaygısının az olduğu durumunda da görülebilir.


Güç İhtiyacı


Bazı kadınlar, güçlü bir erkeğe bağlanırlar ve bu nedenle kendilerini güçlü bir erkek tarafından çekilirler. Ancak, bir ilişki içinde erkek tarafından baskı altında hissettikleri zaman, bazı kadınlar, güçlerini yeniden kazanmak için aldatmaya başlayabilirler.

Duygusal İntikam İhtiyacı


Bir kadın, aldatıldığı zaman, onu aldatan erkeği cezalandırmak için başka biriyle ilişki kurabilir. Bu, kadının kendisine zarar veren bir erkek tarafından yapılan eylemi karşılık vermesi için bir yoldur.

Yeni Deneyimlere İhtiyaç Duyma


Birçok kadın yeni deneyimler yaşamak istiyor. Yeni bir ilişki, bir kadının hayatında yeni bir heyecan kaynağı olabilir. Bu, bir kadının mevcut ilişkisinden sıkılması ve başka biriyle bağlantı kurmaya karar vermesi için bir neden olabilir.

Sonuç olarak, kadınların aldatma eğilimleri, psikolojik faktörlere dayanır. Duygusal ihtiyaçlar, dikkat çekme, güç ve intikam ihtiyaçları, yeni deneyimlere açlık gibi faktörler, kadınların aldatmaya karar vermelerinde önemli bir rol oynayabilir.

Son olarak, her kadının aldatma davranışını sergilemesi için bu nedenlerin olması gerekmez. Her bireyin kişilik özellikleri, deneyimleri ve hayat şartları farklı olduğundan, aldatma davranışı sergileyen kadınların nedenleri farklı etmenlerle ilişkilendirilebilir. Aldatma davranışının bir çözüm olmadığını ve ihtiyaçları referans gösteren durumlarda profesyonel bir destek almak gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.Psk. Öznur Mandacı ŞahanReferanslarD. M. Buss ve T. K. Shackelford, "Susceptibility to infidelity in the first year of marriage", Journal of Research in Personality, cilt. 35, no. 4, ss. 447-460, 2001.K. Knopp, "Why women cheat: a study of infidelity and extramarital affairs", Journal of Marriage and Family Therapy, 217-225, 2005.Mark, K. P., Janssen, E., & Milhausen, R. R. (2011). “Infidelity in heterosexual couples: demographic, interpersonal, and personality-related predictors of extradyadic sex”. Archives of Sexual Behavior, 40(5), 971–982. doi: 10.1007/s10508-011-9761-zSpring, B., & Moller, N. P. (2018). “Psychology of Women: A Handbook of Issues and Theories”. Routledge.T. V. Pollet, A. N. Tybur ve D. P. Schmitt, "Evolutionary and cross-cultural perspectives on infidelity: a critical review", Handbook of Evolutionary Psychology, ss. 597-616, 2015.Vrangalova, Z., & Ong, A. D. (2014). “Who is Likely to Cheat? A Demographic and Psychological Examination of Infidelity”. Journal of Sex Research, 51(1), 86–96. doi: 10.1080/00224499.2012.743575